Chúc mừng các Học viên đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Đợt 2

Ngày 15 – 16/09/2018, Khoa Sau Đại Học đã tổ chức thành công Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho các Học viên Cao học, Khóa học 2016-2018.

Ngày 15 – 16/09/2018, Khoa Sau Đại Học đã tổ chức thành công Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho các Học viên Cao học, Khóa học 2016-2018.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những đề tài nghiên cứu gắn liền với thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành. Nhiều đề tài mang tính mới và hiện đại tạo ra được sự tranh luận sôi nổi trong Hội đồng. Các học viên nghiêm túc ghi nhận những ý kiến góp ý của các Thầy, Cô trong Hội đồng nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

Dưới đây là một số hình ảnh của các Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ

Học viên đang bảo vệ luận văn Học viên đang ghi chép những ý kiến góp ý từ Hội đồng