Thông báo khai giảng và chương trình khuyến học nhân dịp khai trương Trung tâm Ngoại ngữ & Du học Đông Á