Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

    1. Thời gian nghỉ lễ:

    - Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch): Toàn thể sinh viên được nghỉ ngày Chủ nhật 14/4/2019 và nghỉ bù vào thứ Hai (Ngày 15/04/2019)

     - Kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 01/5: Toàn thể sinh viên được nghỉ 3 ngày: Từ ngày thứ Hai (29/4/2019) đến hết ngày thứ Tư (01/5/2019).

    2. Thời gian học tập trở lại: Thứ 5 ngày 02/5/2019 (theo thời khóa biểu đã được Phòng QLĐT & CTSV ban hành);

    3. Những lớp có lịch học vào ngày 15/4, 29/4, 30/4, 01/5/2019 sẽ được giáo viên giảng dạy tổ chức dạy bù sau thời gian nghỉ lễ;

    4. Yêu cầu sinh viên các lớp: Đảm bảo an toàn trong việc đi lại; chấp hành nghiêm luật giao thông và pháp luật nhà nước trong thời gian nghỉ lễ.