LÝ DO BẠN NÊN HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾNĐịnh hướng ứng dụng và chuyên sâu về nghề nghiệp quản lý nhân sự,có sự hội nhập quốc tế.
 • ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH THỰC NGHIỆPSinh viên học và làm thông qua 3 kì làm việc tại Doanh nghiệp. Sinh viên được thực hành, trải nghiệm thực tế và đạt năng lực đầu ra ngay trong quá trình học tập.
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CB GV: Sinh viên được học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại dưới sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giảng viên và cán bộ Nhà trường.
 • NGHỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰCLà nghề có sức ảnh hưởng trong tổ chức & có khả năng thay đổi cuộc sống người khác, là nghề có mức thu nhập tốt ổn định & nghề nghiệp khá an toàn ít bị ảnh hưởng quá nhiều bởi công nghệ, đặc thù ngành nghề kinh doanh của tổ chức.
 • CƠ HỘI VIỆC LÀMSV được chọn cơ hội làm việc tại Nhật để đăng ký học tiếng Nhật ngay từ đầu khóa học hoặc làm việc tại các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh qua Trung tâm giới thiệu việc làm của Nhà trường tại TP. HCM hay tại ĐN-Miền Trung Việt Nam.
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC BẬC ĐẠI HỌC GỒM:

   

   

  • Phần chuyên môn nghề nghiệp ngành Quản trị nhân lực được thiết kế theo quy định của Bộ GDĐT và  nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, có tổng thời lượng là 130 tín chỉ, được phân bổ 8 học kỳ mỗi học kỳ là 16 tín chỉ, riêng học kỳ thứ 8 là 18 tín chỉ. Mỗi tín chỉ có đơn giá học phí là 550.000 đồng VN thành ra học phí mỗi học kỳ là 8 triệu 800 ngàn đồng VN và ổn định cho toàn khóa học
  • Chương trình ngoại ngữ theo quy định của BGD& ĐT đối với SV bậc ĐH để đạt năng lực đầu ra về ngoại ngữ tương được 500 TOEIC. SV được học là 38 tín chỉ. Phần này nếu SV đã đạt rồi thì được miễn học. SV chưa đạt thì đăng ký học 1 trong 4 ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ của Nhà trường ngay từ đầu khóa học, nhất là đối với SV đăng ký đi làm việc tại Nhật. Phần ngoại ngữ có học phí hỗ trợ bằng 50% học phí chuyên môn
  • Ngoài ra, còn có Chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng theo quy định của BGD là 11 tín chỉ do trường Quân sự thành phố đào tạo cho SV là thanh niên, cũng có học phí hổ trợ như ngoại ngữ
  • Học phí được ổn định cho toàn khóa cho dù có dịch bệnh hoặc học online, hoặc Nhà trường có tăng thêm nội dung số tín chỉ cũng không tăng học phí và được quyết toán vào cuối khóa học
  • Tất cả các phần nội dung chương trình trên được phân bổ 8 học kỳ  và 3 kỳ hè ở năm 1, năm 2 và năm 3.
  • SV tốt nghiệp ra trường nhận bằng Cử nhân.

   

NĂM HỌC

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Năm 1

Giáo dục đại cương

Lý luận chính trị

Kỹ năng phương pháp học Đại học

Tin học

Ngoại Ngữ

Kiến thức cơ sở ngành,

Kiến thức cơ sở khối ngành

Năng lực đầu ra:

- Các môn học đại cương giúp: Sv có các kỹ năng của thế kỷ 21 (kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thuyết trình trong môi trường làm việc đa văn hóa kỹ năng truyền thông) và các kỹ năng nghề nghiệp đặc thù. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để phục vụ cho Doanh nghiệp và phụng sự xã hội, có tinh thần sẻ chia, có năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa, năng lực tự học và học tập suốt đời.

- Các môn cơ sở khối ngành mang đến khả năng vận dụng các kiến thức về Quản trị nhân lực, thống kê và pháp lý nghề nhân sự.

Năm 2

Ngoại ngữ

Năng lực đầu ra: Sinh viên đạt năng lực ngoại ngữ TOEIC 500 vào năm 3

Quản lý dự án & Khởi nghiệp & Nghiên cứu khoa học

Năng lực đầu ra:

- SV có khả năng khởi nghiệp 1 dự án cá nhân.

- SV có khả năng nghiên cứu và viết bài báo khoa học.

TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 

Đề án 1: Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp

Đề án 2: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực

Năng lực đầu ra: Năng lực thực thi các công việc tuyển dụng: lập kế hoạch, qui trình, thủ tục, soạn thảo hợp đồng lao động & hội nhập nhân viên mới theo vị trí công việc phù hợp của tổ chức.

Thi đánh giá năng lực: Nhân viên tuyển dụng tài năng

Đi làm tại DN I(10 tuần): Tập trung vào tìm hiểu cấu trúc tổ chức bộ máy, văn hóa tổ chức; học làm các nghiệp vụ tuyển dụng, phân tích công việc & thiết kế công việc, hợp đồng lao động, huấn luyện nhân viên mới.

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH & ĐỘNG VIÊN NHÂN LỰC

Đề án 3: Xây dựng KPIs khối Kinh doanh/Khối hành chính nhân sự /Khối sản xuất

Đề án 4:: Xây dựng quy chế lương - áp dụng mô hình trả lương 3P cho 01 Doanh nghiệp

Năng lực đầu ra: Năng lực thực hiện việc xây dựng và triển khai một hệ thống đánh giá thành tích, hoạch định các chính sách, hệ thống để động viên nhân viên, xây dựng quy trình thu thập, phân tích, lưu trữ và khai thác các dữ liệu nhân viên.

Thi đánh giá năng lực: Nhân viên chính sách tiền lương giỏi

Đi làm tại DN II(10 tuần): Tập trung vào tìm hiểu và học làm các nghiệp vụ về công tác thù lao, định giá công việc, quản trị thành tích nhân viên, các công cụ động viên, quản trị dữ liệu nhân sự….

Năm 3

&

năm 4

Ngoại Ngữ

Năng lực đầu ra: Sinh viên đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ  TOEIC 500.

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

Đề án 5: Xây dựng khung năng lực trong một cơ sở kinh doanh

Năng lực đầu ra: Năng lực tư vấn, thiết kế & triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nhân viên, phát hiện & hỗ trợ các tài năng, xây dựng khung năng lực theo từng vị trí trong tổ chức.

Thi đánh giá năng lực: Nhân viên Đào tạo chuyên nghiệp

Đi làm tại DN III (10 tuần): Tập trung vào tìm hiểu và học cách xây dựng khung năng lực và công tác đào tạo và phát triển nhân viên, cách phát hiện & giữ chân tài năng.

NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

Đề án 6:  Nghiệp vụ quản lý nhân sự nước ngoài

Đề án 7: Xây dựng bộ quy định về nhân lực Doanh Nghiệp

Năng lực đầu ra: Quản trị vận hành, tác nghiệp, tài chính, tư duy chiến lược, hoạch định chiến lược nhân lực & quản lý nhân sự quốc tế.

Thi đánh giá năng lực: Nhà quản trị nhân sự tài ba

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Đề án 8: Sinh viên dàn dựng 1 sự kiện gắn với doanh nghiệp như Sự kiện tri ân khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới, ra mắt một điểm bán lẻ mới, Lễ thiện nguyện doanh nghiệp.

Năng lực đầu ra: Năng lực dàn dựng, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh  trước, trong và sau sự kiện.

Thi đánh giá năng lực nghề nghiệp:

Đề án khởi nghiệp lần 1: Khởi nghiệp dự án kinh doanh

Đề án khởi nghiệp lần 2: Khởi nghiệp chuyên sâu công ty nhân sự

Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp:

Sinh viên chọn đi làm internship tại Nhật 1 năm

Sinh viên chọn đi làm tại doanh nghiệp trong nước từ 4-6 tháng

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

(Trích thông báo học phí)

1. Mức học phí của chương trình đào tạo

Đơn giá/

tín chỉ

Tổng số tín chỉ

Học phí từ HK 1 đến 7

Học kỳ 8 (HK cuối)

Tổng HP/khóa

Số TC/Kỳ

Học phí/Kỳ

Số TC/Kỳ

Học phí

550.000 đồng

130

16

8.800.000 đồng

18

9.900.000 đồng

71.500.000 đồng

 

2. Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng (GDTC & GDQP):

Theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Chương trình GDQP và an ninh, do Trường Quân sự Quân khu 5 tại TP Đà Nẵng tổ chức đào tạo. Gồm 3 tín chỉ GDTC và 8 tín chỉ GDQP, có học phí 280.000 đồng/tín chỉ.

Đơn giá/1 tín chỉ

Học từ học kỳ 2 đến 4 mỗi HK 2 tín chỉ

Học kỳ 5

Số TC/Kỳ

Học phí

Số TC/Kỳ

Học phí

280.000 đồng

2 tín chỉ x 3 kỳ

560.000/kỳ x 3=1.680.000 đồng

5

1.400.000 đồng

 

3. Học phí ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc thì SV ĐH phải đạt năng lực ngoại ngữ.

Nên SV sẽ được khảo sát đầu vào và xếp lớp theo trình độ của SV. Những SV đã đạt năng lực theo chuẩn quốc gia hoặc năng lực theo chuẩn quốc tế tiếng Anh ≥500 TOEIC (hoặc tiếng Nhật: N4, tiếng Trung: HSK3, tiếng Hàn: Level 3 do SV chọn) sẽ được miễn học. SV chưa đạt thì đăng ký học ngay từ đầu khóa học. Chương trình ngoại ngữ ở tất cả các ngành (trừ các ngành về ngôn ngữ) là 38 tín chỉ và học trong 5 học kỳ, từ học kỳ 2. Mức học phí hỗ trợ là 280.000 đồng/1 tín chỉ và được phân bổ theo 5 học kỳ. Mỗi học kỳ 7 tín chỉ tương ứng với học phí 1,960,000 đồng/1 học kỳ. SV phải đạt năng lực ngoại ngữ tương ứng theo quy định để nhận bằng tốt nghiệp ra trường.

4. Ngành phụ: Ngành phụ có thời lượng 16 tín chỉ với mức học phí hỗ trợ 400.000 đồng/tín chỉ và được phân bổ từ năm thứ 3 do SV đăng ký. Riêng các ngành về ngôn ngữ SV phải chọn học thêm một chuyên môn nghề nghiệp.

5. Học phí học kỳ 1: Nhằm chia sẻ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh, Nhà trường dành học bổng Khuyến học cho SV là 3.000.000 đồng ngay năm đầu, gồm: hỗ trợ học phí 1.500.000 đồng cho 2 học kỳ đầu và quà tặng trị giá 1.500.000  đồng là các trang dụng cần thiết khi đi học xa nhà, gồm: 1 balo; 1 áo sơ mi; 2 bộ quần áo thể thao. Ngoài ra, SV còn được hưởng các chính sách học bổng Khuyến tài nếu đạt năng lực theo quy định của Nhà trường.

Số tín chỉ

Học phí

Học bổng

Học phí nộp

Hiện vật

Tiền mặt

 

16

8.800.000 đồng

Trị giá 1.500.000 đồng, gồm:

1 balo; 1 áo sơ mi; 2 bộ quần áo thể thao

1.500.000 đồng/

2 học kỳ

8.050.000 đồng

 

6. Các khoản phí khác (Nhà trường thu hộ khi nhập học)

6.1. Phí làm Thẻ sinh viên               : 50.000 đồng;                     - 6.2. Phí khám sức khỏe đầu khóa               : 40.000 đồng

6.3. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 100.000 đồng (12 tháng); - 6.4. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 563.220 đồng 12 tháng)