Ngành Quản trị văn phòng vẫn được đánh giá là một ngành nghề có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp ngành học này, các bạn có thể đảm nhận các công việc sau:

  1. Vị trí lãnh đạo (Chánh/phó chánh văn phòng, trưởng/phó phòng hành chính – tổ chức) 
  2. Chuyên viên, nhân viên văn phòng
  3. Nhân viên/cán bộ và chuyên viên văn thư, lưu trữ
  4. Thư ký, lễ tân, trợ lý tại văn phòng
  5.  Giảng viên, nghiên cứu viên: có cơ hội làm việc tại các sở nghiên cứu, sở đào tạo và quản trị văn phòng tại các trường cao đẳng, đại học. (*: sau khi học nâng cao và bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định).

*** Tại các đơn vị:

Địa chỉ làm việc của sinh viên ngành QTVP rất rộng, gồm: Văn phòng các cơ quan nhà nước như Văn phòng Bộ; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Văn phòng các Sở, ban, ngành; Văn phòng của các cơ quan Đảng, Đoàn, Hội và Hiệp hội; Văn phòng các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các loại hình doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, các sinh viên có thể học lên bậc cao học, trở thành thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nươc ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân.