Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và tin học cho SV với bài thi quốc tế TOEIC và MOS

Ngày 4/5, Đại học Đông Á và IIG Việt Nam đã đạt được thỏa thuận hợp tác về việc triển khai đánh giá năng lực tiếng Anh và Tin học bằng bài thi quốc tế TOEIC và MOS cho sinh viên nhà trường.

Theo đó, IIG Việt Nam sẽ đồng hành cùng trường thực hiện chuẩn hóa đầu ra cho sinh viên về năng lực tiếng Anh và Tin học bằng bài thi TOEIC và MOS quốc tế bằng lộ trình cụ thể.

Với hợp tác trong lĩnh vực tiếng Anh, sinh viên năm nhất sẽ được thực hiện bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào bằng bài thi TOEIC Placement Test Online để phân loại trình độ. Phía IIG cũng tiến hành tập huấn cho giảng viên ĐH Đông Á về phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEIC với các công cụ, kỹ năng, phương pháp tiếp cận và đào tạo tiếng Anh hiệu quả.

Đồng thời, hai phía cũng phối hợp tổ chức kỳ thi TOEIC quốc tế cho sinh viên theo kế hoạch định kỳ của trường. Chứng chỉ TOEIC quốc tế cũng là một trong những căn cứ để xét công nhận đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh đối với sinh viên ĐH Đông Á.

Với hợp tác trong lĩnh vực tin học, giảng viên khoa CNTT ĐH Đông Á sẽ tham gia tập huấn về phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế MOS trên nền bộ slide bài giảng, câu hỏi ôn tập dùng để giảng dạy cho chương trình MOS quốc tế. Và chuẩn đầu ra cho sinh viên các ngành về kỹ năng tin học theo chuẩn MOS cũng từng bước được nghiên cứu áp dụng.