Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khẩn cấp của dịch bệnh Covid-19 tại Tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, để làm tốt công tác phòng dịch, bảo vệ bản thân và cộng đồng, Nhà trường đề nghị toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên (GVCBNV) và sinh viên (SV) toàn trường tiếp tục tăng cường công tác phòng tránh một cách triệt để như sau:

1. Thực hiện triệt để thông điệp 5K: “Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập - Khai báo y tế” và các biện pháp phòng tránh dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế:

- Rửa tay sát khuẩn hàng ngày trong sinh hoạt tại gia đình và tại trường.

- Thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và khi vào trường.

- Đo thân nhiệt trước khi vào Trường (tự giác đo tại nhà, nếu sốt thì không nên đến trường).

- Sử dụng bình nước uống cá nhân riêng.

- Cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế.

2. Thực hiện nghiêm theo các quy định và chỉ đạo của địa phương và chính phủ về công tác phòng chống dịch.

Xem chi tiết thông báo tại đây