V/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Tân Sửu 2021

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Tân Sửu 2021

Căn cứ lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2021của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021;

Nhà trường thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Tân Sửu 2021 cho toàn thể sinh viên (SV) đang theo học tại trường như sau:

1. Tết Dương lịch: SV được nghỉ 02 ngày 01/01/2021 (thứ Sáu) và 02/01/2021 (thứ Bảy).

  1. . Tết Âm lịch:

2.1. Thời gian nghỉ: Từ ngày 04/02/2021 (thứ Năm) đến hết ngày 20/02/2021 (thứ Bảy), nhằm ngày 23 tháng Chạp Âm lịch đến hết ngày 09 tháng Giêng Âm lịch.

2.2. Thời gian học tập chính thức: Ngày 22/02/2021 (Thứ Hai), nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu (Âm lịch) theo thời khóa biểu Phòng QLĐT&CTSV ban hành.

3. Yêu cầu:

3.1. Đối với Khoa, Cố vấn học tập:

      - Nhắc nhở SV tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ Tết.

      - Tăng cường kiểm tra sĩ số lớp học và tâm tư, nguyện vọng của SV trước và sau Tết;

      - Báo cáo sĩ số SV vắng mặt trước thời gian nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 01-03/02/2021, thời gian gửi báo cáo chậm nhất 16h00 ngày 04/02/2021; sau thời gian nghỉ Tết từ ngày 22-25/02/2021, thời gian gửi báo cáo chậm nhất 16h00 ngày 26/02/2021 về Lãnh đạo Khoa và Phòng QLĐT&CTSV - anh Nguyễn Thế Công - congnt@donga.edu.vn (theo mẫu).

3.2. Đối với sinh viên:

- Chấp hành đúng thời gian nghỉ Tết và học tập theo thông báo;

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ Tết;

- Thực hiện tốt Thông điệp “5K” chung sống an toàn với đại dịch Covid-19 gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế;

- Thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò;… SV nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi lại trong dịp nghỉ Tết để tránh tắc nghẽn giao thông và đảm bảo an toàn.

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường, văn hóa Đại học Đông Á đến các thành viên nơi SV cư trú.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp triển khai phổ biến đến toàn thể SV trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                           

- BGH (báo cáo)                                                      - Khoa, CVHT, SV (để thực hiện)                                          

- Lưu VT, P. QLĐT&CTSV.                            

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

TS. Đỗ Trọng Tuấn