V/v cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid -19