V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 965/BGDĐT-GHĐH ngày 11/3/2021 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 (file đính kèm);

   Kính đề nghị các thầy cô và các  em SV thực hiện khảo sát như sau:

   - Đối với GV: Thực hiện khảo sát theo link http://bit.ly/tructuyengv

   - Đối với SV: Thực hiện khảo sá theo link http://bit.ly/tructuyensv

   Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 22/3/2021

   Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý thầy cô và các em sinh viên!