Đại học Đông Á tăng cường nhiều lớp phòng chống dịch Covid-19

Tinh thần quyết tâm và đầy lạc quan của thầy và trò Đại học Đông Á trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Đại học Đông Á.

Những biện pháp mạnh mẽ phòng chống dịch Covid-19 đã và đang được tăng cường hơn nữa tại trường.

Các phương án hỗ trợ sinh viên Đại học Đông Á trong thời gian phòng tránh dịch, cả về học tập và tinh thần cũng đang được triển khai.

Việc học tập online tại Đại học Đông Á trở nên thân quen và dễ dàng hơn với rất nhiều tiện ích được liên tục cập nhật, bổ sung cho hiệu quả học tập của thầy và trò.

Lúc này đây, tất cả chúng ta cần đồng lòng và quyết tâm cao để đối phó với dịch bệnh, để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới!