Tuyên truyền phòng chống dịch bênh Covid- 19 và Khai báo y tế sau kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5

Thực hiện theo Công văn số 1236/SGDĐT/CTrTT ngày 29/4/2021 của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng về việc tăng cường phòng chống dịch Covid- 19 trong dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp. Nhằm tăng cường ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Phòng HCNS kính đề nghị:

-       Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền đến GV, CBNV và SV về tình hình dịch bệnh và các phương pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

-    Lãnh đạo các Phòng/ Khoa/ Trung tâm/ Viện chỉ đạo CBGVNV trong đơn vị nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn tay thường xuyên khi vào trường; gương mẫu trong việc chấp hành quy định của Nhà trường về trang phục, mang thẻ đeo khi làm việc.

-       GV đôn đốc, nhắc nhở SV thực hiện rửa tay, sát khuẩn, mang khẩu trang, mang thẻ SV khi đến trường.

-       GVCBNV và SV khai báo y tế theo quy định khi trở về trường sau kỳ nghỉ lễ, từ đó thống kê được tình hình GVCBNV, SV về quê, tham quan du lịch,… ngoài thành phố Đà Nẵng trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 để báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định. Thời gian hoàn thành trước 11h00 ngày Thứ Hai 03/05/2021.

Với tinh thần chống dịch như chống giặc kính mong Quý Thầy/Cô nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác Quý Thầy/Cô!

Phòng HCNS