Thông báo (số 4) về thời gian học tập tại trường sau Tết cổ truyền năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  189 /TB-ĐHĐA-QLĐT

 

Đà Nẵng, ngày  20 tháng 02 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO (số 4)

Về thời gian học tập tại trường sau Tết cổ truyền năm 2021

 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Coivd-19 ở nước ta, để đảm bảo an toàn cho SV và cộng đồng cũng như tiến độ học tập, Nhà trường thông báo thời gian học tập sau Tết cổ truyền năm 2021 như sau:

  1. Từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021, Sinh viên (SV) được giảng viên hướng dẫn học tập trên hệ thống Elearning tại địa chỉ https://courses.donga.edu.vn/. SV sử dụng email do Nhà trường cấp từ đầu khóa học với tài khoản đăng nhập có dạng TenID@donga.edu.vn (ví dụ: thanh12345@donga.edu.vn) và mật khẩu mặc định là abc.12345. SV liên hệ Trung tâm ICT (Email: sondm@donga.edu.vn) để được hỗ trợ nếu truy cập hệ thống bị báo lỗi.

 

  1. Sinh viên chuẩn bị máy tính (có camera, micro, âm thanh) và điều kiện kết nối internet để học tập và làm bài tập được thuận tiện.
  2. Từ ngày 01/03/2021 SV về trường học tập. SV vẫn vừa tiếp tục học tập trên hệ thống Elearning và vừa học tập tại trường theo thời khóa biểu của Nhà trường trên website http://my.uda.edu.vn/

 

  1. SV tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế về 5K (đeo khẩu trang - thường xuyên sát khuẩn tay và giữ vệ sinh - giữ khoảng cách - không tập trung nơi đông người - khai báo y tế); Không đến vùng dịch, thường xuyên theo dõi thông tin dịch bệnh để chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng cũng như thực hiện các chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBDN TP Đà Nẵng.

Nhà trường, Thầy Cô giáo và SV chúng ta cùng nhau khắc phục và thực hiện tốt các nội dung trên để vượt qua dịch bệnh và phát triển.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Khoa, phòng, TT;                                                        - Lưu: VT, QLĐT, BLMS.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Đỗ Trọng Tuấn