V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19

   Kính gửi:  - Quý thầy cô cố vấn học tập và các em sinh viên

 

   Hiện nay, tỉ lệ sinh viên tham gia khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT là rất thấp.

   Sáng nay, Bộ GD&ĐT đã có nhắc nhở với ĐH Đông Á về tỉ lệ này.

   Kính đề nghị quý thầy cô thông báo đôn đốc sinh viên tích cực tham gia.

   - Đối với Giảng viên: Thực hiện khảo sát theo link http://bit.ly/tructuyengv

   - Đối với Sinh viên: Thực hiện khảo sá theo link http://bit.ly/tructuyensv

   Rất mong quý thầy cô và các em sinh viên  phối hợp thực hiện nhiệm vụ này.

Trân trọng./.