Chuyển đổi số trong công tác quản trị Hành chính - Nhân sự

Seminar về "Chuyển đổi số trong công tác Quản trị Hành chính - Nhân sự sáng 22/10/2022 của khoa QTKD trường ĐH Đông Á đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các diễn giả đến từ cơ quan, doanh nghiệp và giảng viên ngành QTVP & QTNS đã mang lại cho SV Hiểu hơn về bản chất chuyển đổi số và vì sao chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong CM 4.0.Nắm bắt được những công cụ thực hiện việc chuyển đổi số 4.0 đang được xây dựng để đáp ứng được những nhu cầu mới, khắt khe và hiện đại hơn trong công tác QTHC - NS trong các CQ, TC và DN. Giúp SV có sự thay đổi nhận thức, tư duy về quản lý công việc để đáp ứng được nhu cầu của XH.

Hình 1: Lãnh đạo Khoa QTKD tặng hoa cho các diễn giả

Hình 2: Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy giảnng viên ngành QTVP trình bày tham luận 

Hình 3: Thạc sĩ Lê Thị Huỳnh Trưởng Phòng hành chính tổng hợp  trình bày tham luận

Hình 4: Thạc sĩ Trịnh Đình Hậu tổ phó bộ môn ngành QTNL trình bày tham luận.