Đại học Đông Á gặp mặt sinh viên trước khi đi Internship tại thành phố Yokohama Nhật Bản

Chiều nay, ngày 9/1/2021 Ban Giám hiệu ĐH Đông Á đã gặp mặt 3 sinh viên sang thành phố Yokohama thực tập 12 tháng.

Thầy Hiệu phó Lương Minh Sâm đã có những dặn dò hết sức cần thiết từ việc đi lại, cách thức hòa nhập vào cuộc sống mới, luôn giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, phải hoàn thành tốt công việc của đơn vị giao. Đặc biệt phải luôn giữ uy tín cho bản thân, nhà trường và đất nước.

(Tin, Ảnh: Phòng Hợp tác quốc tế)