Đại học Queensland, Úc thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến về nghiên cứu tác động phát triển năm 2021

Đại học Queensland, Úc thông báo Hội thảo về nghiên cứu tác động phát triển (Research for Development Impact Conference 2021) với chủ đề “Những con đường vượt qua sự gián đoạn – tương lai của phát triển bền vững và phục hồi ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á” (Pathways through disruption – the future of sustainable development and recovery in the Pacific and Southeast Asia).

Đây là lần đầu tiên Hội thảo được tổ chức trực tuyến và mở cho người tham dự từ khắp nơi trên thế giới.

Hội thảo tập trung thảo luận các chủ đề xoay quanh phát triển bền vững, cách phản ứng và sự phục hồi, việc hợp tác, cũng như việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 01-02/7/2021

Vui lòng đăng ký tham dự theo đường link: https://rdiconference2021.org.au/ 

Mẫu đơn đăng ký để có cơ hội được tài trợ tham dự tại đây: https://www.surveymonkey.com/r/RDIsponsoredattendance

Thời hạn đăng ký: Ngày 30/4/2021

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website của Hội thảo tại: https://rdiconference2021.org.au/ hoặc liên hệ Ban Tổ chức qua Email: rdiconference2021@uq.edu.au.

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN