Danh sách môn thi tốt nghiệp chương trình Tin học chuyên ngành

Trích Thông báo số 01 ngày 08/05/2020

1. Đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC, IELTS)

- Đối tượng: sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học, hệ chính quy, khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (A)

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/05/2020 tại phòng QLĐT&CTSV (201)

- Lệ phí thi: 50.000 đồng

- Thời gian thi dự kiến: từ ngày 03/06/2020 đến 06/06/2020

(Danh sách phòng thi, giờ thi thông báo sau khi kết thúc thời gian đăng ký).

2. Đánh giá chuẩn đầu ra Tin học (KTV tin học chuyên ngành)

 • Đối tượng:
 • Thi lần 1: Sinh viên bậc Đại học liên thông từ Trung cấp khóa 2017 (các lớp 17C); bậc Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2018 (các lớp 18B) dự thi theo danh sách lớp.
 • Thi lại: Sinh viên các khóa trước thi chưa đạt phải đăng ký tại Phòng QLĐT&CTSV (201) đến hết ngày 20/05/2020
 • Thời gian thi dự kiến: từ 25/5/2020 - 31/5/2020 (lịch thi sẽ thông báo sau)
 • Địa điểm thi: Phòng Thực hành CNTT
 • Môn thi: Môn 1: Tin học văn phòng; Môn 2: Tin học chuyên ngành (xem danh sách môn thi theo ngành)
 • Lệ phí thi:

Thi lần 1: 50.000 đồng/môn thi;

Thi lại: 100.000 đồng/môn thi"

Danh sách môn thi tốt nghiệp chương trình Tin học chuyên ngành

 •  

Ngành/Chuyên ngành

Học phần Tin học chuyên ngành

 1.  

CNKT Điện , Điện tử

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Thiết kế và mô phỏng mạch điển tử

 1.  

CNKT Xây dựng cầu đường

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: AutoCad

 1.  

CNKT Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: AutoCad

 1.  

Kế toán

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Kế toán máy bằng Excel

 1.  

Quản trị kinh doanh

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm SPSS

 1.  

Quản trị văn phòng

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Thiết kế ấn phẩm văn phòng

 1.  

Điều dưỡng

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm SPSS

 1.  

Quản trị khách sạn

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm đồ họa Corel

 1.  

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm đồ họa Corel

 1.  

Quản trị nhân sự

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm quản lý nhân sự

 1.  

Ngôn ngữ Anh

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Chuẩn Mos-Word

 1.  

Công nghệ thực phầm

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Tin học chuyên ngành

 1.  

Tài chính ngân hàng

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm SPSS

 1.  

Luật kinh tế

Môn 1: Tin học văn phòng

 

 

Môn 2: Phần mềm SPSS