DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - ĐỢT 1.2020

 Phòng QLĐT&CTSV thông báo danh sách sinh viên đăng ký thi đánh giá Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 1 năm 2020 (đã bao gồm sinh viên đã đăng ký đợt tháng 11/2019)

            1. Danh sách sinh viên khối không chuyên

38724 Đoàn Nguyễn Minh Toàn 18/10/1998

OA16A1

38661 Nguyễn Trần Đăng Danh 26/11/1997 OA16A1
38462 . Hrut 15/04/1996 OA16A1
38270 Niê Hờ Huyên 26/09/1997 OA16A1
39071 Nguyễn Thị Mai 28/08/1998 OA16A1
38370 Nguyễn Thị Ái My 02/09/1998 OA16A1
38271 Văn Thị Mỹ  Oanh 13/02/1998 OA16A1
38481 Hà Thị  Thảo 05/05/1998 OA16A1
38397 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 05/03/1998 OA16A1
38972 Alê Lan Vy 13/11/1997 OA16A1

   

38708 Đặng Phương Ngân 08/11/1998 HA16A1
39155 Nguyễn Phan Hữu Thắng 20/04/1997 HA16A1
39102 Phạm Nhật Uyên  Trâm 17/01/1998 HA16A1
36292 Nguyễn Thị Hoài Thương 08/07/1997 QV15A1.1
39189 Nguyễn Huy Cường 20/11/1998 HA16A1
39075 Hồ Công  Đạt 08/07/1996 HA16A1
38891 Cao Thanh  Hoàng 07/12/1997 HA16A1
38640 Trần Xuân  Huy 21/06/1998 HA16A1
38708 Đặng Phương Ngân 08/11/1998 HA16A1
38278 Lê Tấn  Nhị 04/06/1998 HA16A1
38660 Lê Thị Hoài Thương 08/04/1998 HA16A1
38369 Trương Thị Kim Tình 05/10/1998 HA16A1

  2. Ngày thi dự kiến: 13/6/2020 (danh sách phòng thi và giờ thi sẽ được thông báo sau)

Lưu ý: Những sinh viên đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách liên hệ Phòng QLĐT&CTSV (Phòng 201) để bổ sung.