DANH SÁCH TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY - NGÀNH QT NHÂN LỰC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc    
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP  
Đại học - Hệ chính quy -  Khoá 2016-2020 lần 1  
Trình độ: Đại học - Hệ: Chính quy Khóa: 2016 - 2020 Ngành: Quản trị nhân lực  
Stt IDSV Họ và tên Sinh ngày Phái Dân tộc Nơi sinh Lớp Quốc phòng Tin học Thể chất Tổng số TC Số TC bắt buộc Số TC thi lại % TC Thi lại Điểm TBC tích lũy Hạng tốt nghiệp Rèn luyện
1 39189 Nguyễn Huy Cường 20/11/1998 Nam Kinh Đà Nẵng HA16A1 T T T 159.0 159.0 - - 2.66 Khá  
2 39075 Hồ Công  Đạt 08/07/1996 Nam Kinh Gia Lai HA16A1 T T T 159.0 159.0 - - 2.61 Khá  
3 38891 Cao Thanh  Hoàng 07/12/1997 Nam Kinh Bình Định HA16A1 T T T 159.0 159.0 3 1.9 2.96 Khá  
4 38708 Đặng Phương Ngân 08/11/1998 Nữ Kinh Phú Yên HA16A1 T T T 159.0 159.0 - - 2.79 Khá  
5 38278 Lê Tấn  Nhị 04/06/1998 Nam Kinh Quảng Ngãi HA16A1 T T T 159.0 159.0 - - 2.67 Khá  
6 39155 Nguyễn Phan Hữu Thắng 20/04/1997 Nam Kinh Quảng Ngãi HA16A1 T T T 159.0 159.0 - - 3.54 Giỏi  
7 38660 Lê Thị Hoài Thương 08/04/1998 Nữ Kinh Đăk Lăk HA16A1 T T T 159.0 159.0 - - 3.07 Khá  
8 38369 Trương Thị Kim Tình 05/10/1998 Nữ Kinh Quảng Ngãi HA16A1 T T T 159.0 159.0 - - 2.87 Khá  
Danh sách này có:  8 sinh viên                            
Lập ngày  13 tháng  11 năm  2020                            
HIỆU TRƯỞNG   TRƯỞNG KHOA P.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CTSV NGƯỜI LẬP