Hội trại truyền thống Đại học Đông Á 2019

Là chương trình được đón đợi nhất tháng 5/2019 - Hội trại truyền thống Đại học Đông Á.

HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 • Diễn ra từ 18-19/5/2019
 • Với 2.500 sinh viên tham gia
 • Nội dung hấp dẫn:
  • Teambuilding
  • Lễ hội sắc màu
  • Trò chơi lớn
  • Lửa trại truyền thống
  • Hành động vì môi trường: Ngày hội tái chế
  • Cùng nhau tạo nên Kỷ lục dân vũ tập thể

Chỉ có thể là Hội trại truyền thống 2019 Đại học Đông Á!