Kế hoạch tổ chức WEBINAR học thuật (Số 01/2021) "Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid -19 : Vai trò mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan"

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật trong Cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đông Á

Phòng Nghiên cứu khoa học thông báo kế hoạch tổ chức WEBINAR học thuật (Số 01/2021) "Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid -19 : Vai trò mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan" 

-   Thời gian: bao gồm cả phần Q&A (15:00-17:00), ngày 19/01/2021 (thứ Ba) 

-   Địa điểm: Phòng NCKH, Trường Đại học Đông Á.

Kính mời Thầy/Cô đăng ký, tham dự.