LỊCH THI KTHP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

English for Toeic 1 (chính qui)

Môn thi Lớp Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
English for Toeic 1  TE1003 25/11/2020 18h20 801    
English for Toeic 1  TE1004 25/11/2020 18h20 802    
English for Toeic 1  TE1005 25/11/2020 18h20 804    
English for Toeic 1  TE1006 25/11/2020 18h20 807    
English for Toeic 1  TE1007 25/11/2020 18h20 809    
English for Toeic 1  TE1008 25/11/2020 18h20 812    
English for Toeic 1  TE1010 25/11/2020 18h20 814