LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT 1 NĂM 2020

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Sinh ngày Lớp SH Giờ thi Ngày thi Phòng thi
21 38661 Nguyễn Trần Đăng Danh 26/11/1997 OA16A1 7h00 13/06/2020 807
66 38462 . Hrut 15/04/1996 OA16A1 7h00 13/06/2020 811
75 38270 Niê Hờ Huyên 26/09/1997 OA16A1 7h00 13/06/2020 811
97 39071 Nguyễn Thị Mai 28/08/1998 OA16A1 7h00 13/06/2020 812
104 38370 Nguyễn Thị Ái My 02/09/1998 OA16A1 7h00 13/06/2020 812
109 38708 Đặng Phương Ngân 08/11/1998 HA16A1 7h00 13/06/2020 812
125 38271 Văn Thị Mỹ  Oanh 13/02/1998 OA16A1 13h00 13/06/2020 807
161 39155 Nguyễn Phan Hữu Thắng 20/04/1997 HA16A1 13h00 13/06/2020 809
167 38481 Hà Thị  Thảo 05/05/1998 OA16A1 13h00 13/06/2020 809
187 36292 Nguyễn Thị Hoài Thương 08/07/1997 QV15A1.1 13h00 13/06/2020 811
196 39102 Phạm Nhật Uyên  Trâm 17/01/1998 HA16A1 13h00 13/06/2020 811
208 38397 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 05/03/1998 OA16A1 13h00 13/06/2020 811
220 38972 Alê Lan Vy 13/11/1997 OA16A1 13h00 13/06/2020 812
246 39189 Nguyễn Huy Cường 20/11/1998 HA16A1 7h00 15/06/2020 809
248 39075 Hồ Công  Đạt 08/07/1996 HA16A1 7h00 15/06/2020 809
307 38891 Cao Thanh  Hoàng 07/12/1997 HA16A1 7h00 15/06/2020 812
318 38640 Trần Xuân  Huy 21/06/1998 HA16A1 7h00 15/06/2020 812
375 38278 Lê Tấn  Nhị 04/06/1998 HA16A1 7h00 15/06/2020 816
430 38660 Lê Thị Hoài Thương 08/04/1998 HA16A1 13h00 15/06/2020 811
443 38369 Trương Thị Kim Tình 05/10/1998 HA16A1 13h00 15/06/2020 811
446 38724 Đoàn Nguyễn Minh Toàn 18/10/1998 OA16A1 13h00 15/06/2020 811