Nhu cầu tuyển dụng ngành Quản trị hành chính văn phòng - Trường Đại Học Đông Á

Đáp ứng được số lượng cũng như chất lượng chuẩn đầu ra, hiện nay các Sở, ban, ngành đã ký kết việc cho sinh viên ngành Quản trị hành chính văn phòng Trường Đại học Đông Á

Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Nay UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai Đề án Số hóa và tuyển dụng các cán bộ chuyên trách làm công tác cải cách hành chính tại các Sở, ban, ngàng và UBND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Để đáp ứng yêu cầu này, Trường Đại học Đông Á đã chủ động ký kết hợp tác đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao ngành Quản trị hành chính văn phòng. Với số lượng sinh viên đã và đang được đào tạo tại Trường Đại học Đông Á không đủ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chính vì vậy, trường Đại học Đông Á đang ưu tiên hàng đầu cho việc tuyển sinh ngành Quản trị hành chính văn phòng.

Để đảm bảo đáp ứng được số lượng cũng như chất lượng chuẩn đầu ra, hiện nay các Sở, ban, ngành đã ký kết việc cho sinh viên ngành Quản trị hành chính văn phòng Trường Đại học Đông Á vừa học vừa làm tại Trung tâm tòa nhà Hành chính thành phố Đà Nẵng. Điều này sẽ đảm bảo việc sinh viên có tay nghề cao và đáp ứng được yêu cầu công việc ngay sau khi ra trường.

Đây là cơ hội để sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại, nâng cao tầm hiều biết và nhận thức cũng như cơ hội việc làm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, công cuộc cải cách hành chính sớm đi vào nền nếp, chính quy và chuyên nghiệp, đảm bảo mục tiêu của đề án quy hoạch ngành mà chính phủ đề ra.