Những định hướng tương lai của ngành Quản trị nhân lực

Ngành quản trị nhân sự của thế giới đã trải qua một thời gian dài, từ những bước đi ban đầu trong quản trị hành chính nhân sự (chấm công, tính lương...) đến những chiến lược và chiến thuật cao cấp hơn trong quản trị nhân sự trong tương lai.

Ngành quản trị nhân sự của thế giới đã trải qua một thời gian dài, từ những bước đi ban đầu trong quản trị hành chính nhân sự (chấm công, tính lương...) đến những chiến lược và chiến thuật cao cấp hơn trong quản trị nhân sự trong tương lai. Cùng với sự phát triển các lý thuyết và thực hành về quản trị, ngành quản trị nhân sự cũng phát triển một bước dài và dần đạt đến độ tinh tế.

Thông thường mọi người thường hay nhầm lẫn giữa Quản trị nhân sự (Personnel management) với Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management ).

  • QUẢN TRỊ NHÂN SỰ là thực hiện các tác vụ hàng ngày như việc chấm công, tính lương, sàng lọc và tuyển dụng nhân viên mới, thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công việc nhân sự như mua bảo hiểm, làm hợp đồng lao động. 
  • QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC bao gồm cả hoạch định và thực hiện các chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thu hút các nhân tài về làm việc cho công ty, thường là công việc của các giám đốc nhân sự, quản lý chung.

Không ít người nghĩ công việc nhân sự là một công việc nhàm chán. Điều này là đúng với đa số các công ty nhưng càng ngày cái nhìn về vai trò của người làm nhân sự đã thay đổi.

Ở các công ty có tầm cỡ, người làm công tác nhân sự không chỉ làm các công việc thuần tuý như trên mà còn phải có một cái nhìn tổng quát trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Họ đòi hỏi phải có một kiến thức tổng quát không chỉ về lĩnh vực nhân sự mà còn phải có kiến thức tốt về các ngành và lĩnh vực liên quan, vì họ không chỉ thực hiện các tác vụ liên quan đến quản lý nhân sự trong phạm vi thẩm quyền mà còn là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các phòng ban khác và cả công ty. Hơn nữa, họ phải có một con mắt nhìn người chính xác để không bỏ sót nhân tài, phải công minh như một quan toà trong quá trình tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực. 

Những người làm nhân sự đều hiểu rõ mức độ quan trọng của nguồn nhân lực trong hoạt động của công ty. Do đó, không thể phát triển một nguồn lực tốt nếu thiếu những người làm công tác nhân sự tốt.

Có thể liệt kê các đặc điểm nỗi bật của những người làm công tác quản lý nhân sự như sau:

  • Có tầm nhìn chiến lược về định hướng phát triển của công ty, nhạy bén trong việc phát hiện, đầu tư phát triển tài năng nhân lực. 
  • Kiến thức rộng về chuyên môn và các lĩnh vực có liên quan. Họ luôn cập nhật và tăng cường khả năng hiểu biết của mình. 
  • Sáng suốt và bình tĩnh trong việc ra quyết định. Thông thường nếu không có sự cấp bách thì các quyết định của họ được thực hiện dựa trên các dữ kiện được thu thập, các quyết định mang tính lý trí được hạn chế. 
  • Linh hoạt, chủ động trong việc dàn xếp các vấn đề, các xung đột mâu thuẫn về tính cách giữa các nhân viên. 
  • Có kế hoạch rõ ràng về chế độ, chính sách khen thưởng. 
  • Có tư chất thu phục nhân tâm.