Ocean Edu tổ chức các lớp bổ trợ Tiếng Anh miễn phí cho sinh viên của Nhà trường

Công ty cổ phần Ocean Edu phối hợp trường Đại học Đông Á tổ chức các lớp bổ trợ Tiếng Anh miễn phí cho sinh viên Nhà trường.