Quản trị nhân lực (Đại học)

Mã ngành: 7340401

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề Tuyển dụng & Pháp lý nhân sự:
  • Soạn Bảng mô tả công việc và Tiêu chuẩn công việc phục vụ Tuyển dụng, Phân công giao việc.
  • Phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp để lựa chọn được những ứng viên tốt cho Doanh nghiệp.
  • Soạn thảo hợp đồng lao động: Mùa vụ, có thời hạn, vô thời hạn đúng theo pháp luật hiện hành và đặc thù sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề Đào tạo phát triển nhân sự:
  • Đánh giá đúng xu hướng phát triển kinh doanh của ngành và sản phẩm công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Xác định đúng nhu cầu đào tạo trong công ty.
  • Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp, hiệu quả cho người học.
  • Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề Chính sách tiền lương:
  • Xây dựng các tiêu chí đánh giá công việc và Đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân, nhóm, tổ chức chính xác.
  • Tính toán chính xác tiền lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi cho nhân sự toàn công ty mỗi tháng.
  • Soạn bảng lương: Các khoản nhân, các khoản khấu trừ chính xác khoa học.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Chuyên viên nhân sự.
 • Chuyên viên tuyển dụng.
 • Chuyên viên pháp lý nhân sự.
 • Chuyên viên đào tạo.
 • Chuyên viên đánh giá thành tích công tác.
 • Chuyên viên lao đông tiền lương.
 • Chuyên viên văn phòng.
 • Phó Phòng Nhân sự.
 • Phó Phòng hành chính - Nhân sự.
 • Phó phòng tổng hợp.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Phát triển kỹ năng tuyển dụng thành chuyên gia chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự.
 • Phát triển kỹ năng đào tạo thành chuyên gia đào tạo có uy tín trong Doanh nghiệp.
 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo động viên nhân viên, phân công giao việc sử dụng lao động hiệu quả.
 • Người học có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Pháp lý nhân sự & Tuyển dụng nhân sự   Hành vi Tổ chức  
  Tâm lý Học Quản lý
  Luật Kinh tế
  Luật Lao động
  Luật Bảo Hiểm Xã Hội
  Quản trị Marketing
  Tuyển dụng nhân sự
  Thực tập nghề nghiệp 1
Phát triển nhân lực & Hiệu suất lao động   Kế toán Quản trị  
  Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực
  An toàn lao động
  Quản trị hiệu suất
  Quản trị tiền lương
  Soạn thảo văn bản
  Đề án 1: Công tác Đào tạo & Phát triển nhân lực Doanh nghiệp
  Thực tập nghề nghiệp 2
  Đề án 2: Tiêu chí đánh giá & Tiền lương
Chiến lược kính doanh & Chiến lược Nhân sự   Quản trị chiến lược  
  Quản trị chiến lược nguồn nhân lực
  Quản trị sản xuất
  Quản trị tài chính
  Quản trị sự thay đổi (tự chọn)
  Quản trị chất lượng
  Tổ chức sự kiện (tự chọn)
  Đề án 3: Chiến lược Kinh doanh & Chiến lược Nhân sự