Quản trị văn phòng (Đại học)

Mã ngành: 7340406

1.   Mục tiêu đào tạo

Quản trị văn phòng Nghiệp vụ thư ký Văn thư - Lưu trữ
 • Tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức các hoạt động văn phòng, quản trị nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Soạn thảo và tham mưu giúp thủ trưởng soạn thảo, ban hành các loại văn bản thông dụng; quản lý và tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan;
 • Trực tiếp lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc; biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của công tác lưu trữ;
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo;
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính văn phòng;
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn phòng như NETOFFICE, E-Office…
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.
 • Thực hiện các công việc của người thư ký hành chính trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Thành thạo các nghiệp vụ: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, xử lý văn thư, sắp xếp-lưu trữ hồ sơ, tổ chức các chuyến công tác, tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, quản lý văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng.
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Access trong công việc tổng hợp số liệu, soạn thảo - trình bày văn bản, thư tín, quản lý cơ sở dữ liệu. Đánh máy nhanh, đúng kỹ thuật, đạt tốc độ tối thiểu 35 từ/phút.
 • Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (như chào hỏi, xã giao, giới thiệu, tự giới thiệu, hướng dẫn chỉ đường …) và trong một số tình huống giao tiếp thuộc lĩnh vực chuyên môn để phụ giúp lãnh đạo.
 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan.
 • Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan.
 • Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan.
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ.
 • Chỉnh lý khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của cơ quan.
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức các hoạt động văn phòng.
 • Tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ và công tác văn phòng…
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Sau khi ra trường sinh viên ngành QTVP có năng lực để trở thành Quản trị viên văn phòng, có thể đảm nhận hầu hết các công việc của văn phòng như:
  • Chánh văn phòng
  • Trưởng/phó phòng
  • Văn thư chính (theo ngạch VT)
  • Văn thư (theo ngạch VT)
  • Lưu trữ viên chính (theo ngạch LT)
  • Lưu trữ viên (theo ngạch LT)
  • Trợ lý/Thư ký
  • Cán bộ/Nhân viên hành chính...
 • Có thể làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hay đoàn thể nào trong xã hội.
 • Đồng thời, nếu có ngoại ngữ tốt, có thể được tuyển dụng vào làm việc tại khu vực/ bộ phận văn phòng của doanh nghiệp nước ngoài, các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam.
 • Sau 3 năm làm việc, sinh viên ngành QTVP sẽ trở thành Quản trị viên văn phòng chuyên nghiệp, có thể đảm nhận các vị trí trong văn phòng với các chức danh như:
  • Chánh văn phòng
  • Chuyên viên văn thư (theo ngạch VT)
  • Chuyên viên lưu trữ (theo ngạch LT)
  • Chuyên viên hành chính, văn phòng
  • Trưởng bộ phận quản lý nhân sự
  • Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng
  • Nghiên cứu viên về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng
 • Đồng thời, có thể đảm nhận các vị trí với các chức danh và vị trí quản lý của doanh nghiệp nước ngoài, các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam như: Tổ chức - Cán bộ; Tham mưu - Tổng hợp; Quản trị công sở; Quan hệ quốc tế; …;

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Tiếp tục phát triển, hoàn thiện và thành thạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp: quản lý lãnh đạo điều hành công tác văn phòng, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giao tiếp bằng tiếng Anh và khả năng sử dụng tin học trong công việc.
 • Tiếp tục rèn luyên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
 • Tiếp tục rèn luyện Kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
 • Phát triển lĩnh vực được phân công công tác để trở thành các chuyên viên trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cùng ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.
 • Có khả năng tự học và nghiên cứu nâng cao trình độ cá nhân về lĩnh vực quản trị văn phòng.
 • Có khả năng thuyết trình và sử dụng thành thạo các phương tiện điện tử hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động Văn phòng.
 • Có khả năng giao tiếp ứng xử, đàm phán và tạo lập mối quan hệ.
 • Có khả năng tư duy, độc lập giải quyết công việc.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Quản trị văn phòng HS34014 Quản trị văn phòng
 • Thực hành thành thạo nghiệp vụ cơ bản trong quản trị văn phòng:
  • Tổ chức, thực hiện thành thạo các sự kiện: tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội; tổ chức hội họp
  • Thực hiện thành thạo việc lập kế hoạch tổ chức các chuyến đi công tác của lãnh đạo, của cơ quan
  • Thực hiện thành thạo việc hoạch định các kế hoạch liên quan đến hoạt động hành chính văn phòng.
  • Sử sụng thành thạo các phần mềm quản trị nhân sự
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính.
BB33082 Quản trị nguồn nhân lực
BB33158 Quan hệ công chúng
HS33010 Tổ chức sự kiện (Kỳ VI)
HS32017 Văn hoá và đạo đức quản lý
HB32018 Đàm phán và quản trị xung đột
HS33015 Đề án 3: Quản trị văn phòng
Nghiệp vụ thư ký HS23001 Quản trị học
 • Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, xử lý văn thư, sắp xếp-lưu trữ hồ sơ, tổ chức các chuyến công tác, tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, quản lý văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng.
 • Xác định được các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Access trong công việc tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình thực hiện công việc, soạn thảo - trình bày văn bản, thư tín, quản lý cơ sở dữ liệu. Đánh máy nhanh, đúng kỹ thuật, đạt tốc độ tối thiểu 35 từ/phút. .
HS34008 Nghiệp vụ thư ký
HS32013 Hệ thông QLCL (ISO) trong VP
HS32012 Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở
HS33011 Lễ tân và nghi thức đối ngoại
HS32009 Đề án 2: nghiệp vụ thư ký
Văn thư - Lưu trữ HS22003 Hành chính học
 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thành thạo việc tổ chức quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan.
 • Thực hiện lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan.
 • Sử dụng và quản lý con dấu của cơ quan đúng theo quy định của Nhà nước.
 • Thực hành thành thạo việc xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ.
 • Thành thạo việc lập kế hoạch Chỉnh lý khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ và công tác văn phòng…
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.
HS23004 Tâm lý học quản lý
HS23002 Thực hành văn bản tiếng Việt
HS22007 Kĩ năng sử dụng trang thiết bị VP
HS24006 Phương pháp soạn thảo văn bản
HS32001 Lý luận và thực tiễn công tác văn thư
HS32002 Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ
HS32003 Công tác văn thư - lưu trữ Đảng Đoàn
HS32006 Lưu trữ tài liệu KH - kỹ thuật
HS22009 Lịch sử tổ chức các cơ quan Nhà nước
HS32022 Luật lao động
HS32004 Công tác VT-LT trong Doanh nghiệp
HS32007 Lưu trữ tài liệu nghe – nhìn
HS34005 Đề án 1: thực hành văn thư - lưu trữ