Sinh viên Đông Á với thị trường Singapore

Ngày 20/12 Tập đoàn Empire Singapore phong vấn sinh viên Đại học Đông Á làm part time cho tập đoàn tại Việt Nam.

Ngày 20/12 Tập đoàn Empire Singapore phong vấn sinh viên Đại học Đông Á làm part time cho tập đoàn tại Việt Nam.

Empire đã thoả thuận với Đông Á đưa sinh viên sang Singapore thực tập và làm việc. Năm 2018 đã có gần 30 sinh viên tham gia chương trình. Đây là cố gắng của Đại học Đông Á mở ra thị trường nói tiếng Anh cho sinh viên bên cạnh thị trường nói Tiếng Nhật đã đạt được thành công bước đầu vơi hơn 200 sinh viên sẽ sang Nhật làm việc theo qui chế kỹ sư trong năm 2019.

Tăng cường ngoại ngữ cho sinh viên là chìa khoá cho việc đưa sinh viên ra nước ngoài làm việc. Đại học Đông Á đã đầu tư rất lớn cho sinh viên về ngoại ngữ để đón nhận cơ hội làm việc ở nước ngoài.