Thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học năm 2021, những mốc thời gian cần ghi nhớ