Thông báo Thi lại Chuẩn đầu ra tin học đợt 3 - 2020

Thông báo Thi lại Chuẩn đầu ra tin học đợt 3 - 2020

Phòng QLĐT&CTSV thông báo kế hoạch thi đánh giá Chuẩn đầu ra Tin học đợt 3 năm 2020 như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên có kết quả chưa đạt ở các đợt thi chuẩn đầu ra tin học
  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2020 tại phòng 201
  • Thời gian thi dự kiến: từ 12/12/2020 – 13/12/2020
  • Địa điểm thi: Phòng Thực hành CNTT
  • Môn thi: 

            Môn 1: Tin học văn phòng;

            Môn 2: Tin học chuyên ngành (xem danh sách môn thi theo ngành bên dưới)

  • Lệ phí thi:   100.000 đồng/môn thi

Lưu ý: sinh viên chưa đạt môn nào thì đăng ký thi lại môn đó

Danh sách các môn thi Chuẩn đầu ra tin học

Stt

Ngành/Chuyên ngành

Học phần Tin học chuyên ngành

1

CNKT Điện , Điện tử

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Thiết kế và mô phỏng mạch điển tử

2

CNKT Xây dựng cầu đường

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: AutoCad

3

CNKT Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: AutoCad

4

Kế toán

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Kế toán máy bằng Excel

5

Quản trị kinh doanh

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm SPSS

6

Quản trị văn phòng

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Thiết kế ấn phẩm văn phòng

7

Điều dưỡng

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm SPSS

8

Quản trị khách sạn

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm đồ họa Corel

9

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm đồ họa Corel

10

Quản trị nhân sự

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm quản lý nhân sự

11

Ngôn ngữ Anh

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Chuẩn Mos-Word

12

Công nghệ thực phầm

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Tin học chuyên ngành

13

Tài chính ngân hàng

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm SPSS

14

Luật kinh tế

Môn 1: Tin học văn phòng

Môn 2: Phần mềm SPSS