Thông báo tổ chức cuộc thi tài năng sinh viên chào mừng ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam chủ đề "NGÀN HOA TRI ÂN"

Vòng sơ khảo: Tiến hành từ 8h30 - 17h30 ngày 14/11/2018

Vòng chung khảo: Chiều ngày 16/11/2018

Công diễn: Chiều ngày 19/11/2018

Các chi đoàn nhanh chóng nộp danh sách tiết mục + nhạc beat về văn phòng Đoàn Trường, hạn chót vào 11h30 ngày 13/11/2018.

Lưu ý: Sau thời gian trên Ban tổ chức không nhận thêm tiết mục.

Các bạn nộp nhạc beat và nhạc nhảy (múa) chú ý, coppy sẵn dữ liệu bài hát (nhảy) vào USB để mang về văn phòng Đoàn coppy. Ban tổ chức không nhận link nhạc.