Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy Đợt tháng 11/2018

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh tất cả các ngành hệ Đại học chính quy Đợt tháng 11 năm 2018 như sau:

 I. VÙNG TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU

- Tuyển sinh trong cả nước.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Thí sinh tốt nghiệp THPT, THPT (GDTX) (Kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước)

III. PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN: Thí sinh có thể chọn cả 2 phương thức

1. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

 Tất cả các khối ngành (Trừ Giáo dục mầm non & Giáo dục tiểu học): Điểm TBC cả năm lớp 12 ≥ 6.0

 2. XÉT THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA (gồm các tổ hợp môn thi tại mục IV)

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi] + Điểm ưu tiên (KV+ ĐT)

Tất cả các khối ngành (Trừ Giáo dục mầm non & Giáo dục tiểu học): Điểm xét tuyển ≥ 13 điểm

* RIÊNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC

- Điểm xét tuyển: [Môn 1 + Môn 2 + Năng khiếu] + Điểm ưu tiên (KV+ ĐT) ≥ 17 điểm

Trong đó: Môn 1,  Môn 2 thí sinh chọn các môn thi/bài thi thuộc các nhóm môn Toán, Văn, KHTN, KHXH đảm bảo điều kiện Môn 1 + Môn 2 ≥ 10.0 điểm

- Tổ chức thi năng khiếu: 15/11/2018

- Nội dung thi năng khiếu: Thí sinh chọn 1 trong những nội dung:

+ Hát

+ Múa

+ Kể chuyện/đọc diễn cảm

IV. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

NGÀNH/MODULE ĐÀO TẠO

Điểm sàn nhận

hồ sơ xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

(Chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Kết quả  thi THPT

Học bạ

(ĐTBC lớp 12)

Giáo dục mầm non

7140201

≥17

≥8.0

MN1, MN2, MN3, MN4

MN1 - Toán, Văn, Năng khiếu

MN2 - Toán, KHXH, Năng khiếu

MN3 - Văn, KHXH, Năng khiếu

MN4 - Văn, KHTN, Năng khiếu

Giáo dục tiểu học

7140202

≥17

≥8.0

A00, D01, A16, C15

A00 - Toán, Lý, Hóa

D01 - Toán, Văn, Anh

A16 - Toán, Văn, KHTN

C15 - Toán, Văn, KHXH

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

7510205

≥13

≥6.0

A00, A01, B00, C15

A00 - Toán, Lý, Hóa

A01 - Toán, Lý, Anh

B00 - Toán, Hóa, Sinh

C15 - Toán, Văn, KHXH

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

7510303

 ≥13

≥6.0

Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử

7510301

≥13

≥6.0

Điều dưỡng đa khoa

2030101

≥13

≥6.0

B00, A02, B03, A16

B00 - Toán, Hóa, Sinh

A02 - Toán, Lý, Sinh

B03 - Toán, Sinh, Văn

A16 - Toán, Văn, KHTN

Điều dưỡng sản phụ khoa

2030102

≥13

≥6.0

Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi

2030103

≥13

≥6.0

Dinh dưỡng

7720401

≥13

≥6.0

Tâm lý học

7310401

≥13

≥6.0

C00, D01, A16, C15

C00 - Văn, Sử, Địa

D01 - Toán, Văn, Anh

A16 - Toán, Văn, KHTN

C15 - Toán, Văn, KHXH

Luật kinh tế

7380107

≥13

≥6.0

A00, A01, A16, C15

A00 - Toán, Lý, Hóa

A01 - Toán, Lý, Anh

A16 - Toán, Văn, KHTN

C15 - Toán, Văn, KHXH

Quản trị kinh doanh

4010101

≥13

≥6.0

Quản trị marketing

4010102

≥13

≥6.0

Quản trị truyền thông tích hợp

4010106

≥13

≥6.0

Quản trị Khách sạn – Nhà hàng

4010103

≥13

≥6.0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

4010104

≥13

≥6.0

Kế toán

4030101

≥13

≥6.0

Kiểm toán

4030102

≥13

≥6.0

Tài chính ngân hàng

4020101

≥13

≥6.0

Tài chính doanh nghiệp

4020102

≥13

≥6.0

Quản trị văn phòng & lưu trữ học

0406014

≥13

≥6.0

C00, D01, D14, C15

C00 - Văn, Sử, Địa

D01 - Toán, Văn, Anh

D14 - Văn, Sử, Anh

C15 - Toán, Văn, KHXH

Văn thư lưu trữ

4040602

≥13

≥6.0

Quản trị hành chính - văn thư

4040603

≥13

≥6.0

Quản trị nhân lực

7340404

≥13

≥6.0

A00, A01, C00, C15

A00 - Toán, Lý, Hóa

A01 - Toán, Lý, Anh

C00 - Văn, Sử, Địa

C15 - Toán, Văn, KHXH

Ngôn ngữ Anh

7220201

≥13

≥6.0

A01, D01, A16, C15

A01 - Toán, Lý, Anh

D01 - Toán, Văn, Anh

A16 - Toán, Văn, KHTN

C15 - Toán, Văn, KHXH

Biên dịch – Phiên dịch

2020101

 

≥13

≥6.0

Tiếng Anh – Du lịch

2020102

≥13

≥6.0

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

1010301

≥13

≥6.0

A00, A01, B00, A16

A00 - Toán, Lý, Hóa

A01 - Toán, Lý, Anh

B00 - Toán, Hóa, Sinh

A16 - Toán, Văn, KHTN

Xây dựng cầu đường

1010302

≥13

≥6.0

Công nghệ thông tin

7480201

≥13

≥6.0

Công nghệ phần mềm

8020101

≥13

≥6.0

Thiết kế đồ họa

8020103

≥13

≥6.0

Quản trị mạng và an ninh mạng

8020105

≥13

≥6.0

Công nghệ thực phẩm

7540101

≥13

≥6.0

A00, B00, D07, D08

A00 - Toán, Lý, Hóa

B00 - Toán, Hóa, Sinh

D07 - Toán, Hóa, Anh

D08 - Toán, Sinh, Anh

Quản lý chất lượng & attp

4010108

≥13

≥6.0

Công nghệ sinh học

4010109

≥13

≥6.0

 V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

- Nhận hồ sơ xét tuyển: trước 03/12/2018

- Thời gian nhập học: từ 07/12 - 08/12/2018

Nhà trường sẽ không tổ chức nhập học các đợt sau nếu số lượng nhập học đợt trước đủ chỉ tiêu. Thí sinh không thể nhập học các đợt theo quy định liên hệ trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh nhà trường để xét và giải quyết.