THÔNG BÁO V/v Tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra tháng 12.2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 190/TB-ĐHĐA-QLĐT                                                                                                                  Đà Nẵng, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Kỳ thi năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra tháng 12.2020

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra (TOEIC & IELTS) trong tháng 12/2020 như sau:

1. Mục tiêu: Tổ chức khảo sát đối với SV chuyên ngữ ngành Ngôn ngữ Anh và SV không chuyên ngữ đang theo học ngoại ngữ là tiếng Anh nhằm xét công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

2. Đơn vị tổ chức: Trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế

3. Thời gian thi và cách thức đăng ký:

- Thời gian thi: Thứ 5, ngày 17/12/2020.

- Thời gian đăng ký: Từ 4-14/12/2020 (SV theo dõi lịch thi và danh sách thi tại thông báo trên trang SV trước ngày thi). Các đăng ký sau ngày 14/12 sẽ không được tiếp nhận đối với kỳ thi ngày 17/12.

- Lệ phí thi: 50.000 đồng/thí sinh

- SV theo dõi lịch thi và danh sách thi tại thông báo trên trang SV trước ngày thi.

4. Thông tin về bài thi:

- Tiếng Anh chuyên ngữ: Thi IELTS 4 kỹ năng (Nghe: 40 phút, Đọc 60 phút, Viết 60 phút, Nói 12 phút/thí sinh)

- Tiếng Anh không chuyên: Thi TOEIC 2 kỹ năng (Nghe: 45 phút, Đọc hiểu 75 phút)

5. Yêu cầu đối với thí sinh:

- Mang theo các giấy tờ tùy thân có ảnh (Thẻ sinh viên/CMND/Bằng lái xe) và phiếu dự thi để được vào phòng thi.

- Chỉ mang vào phòng thi các đồ dùng được phép: bút chì, bút mực/bi, tẩy, thước, 1 chai nước (đã bóc nhãn).

- Mặc đồng phục của sinh viên trường khi đi thi.

- Xem các thông tin về phòng thi, giờ thi được công bố trên trang sinh viên trước ngày thi và tuân thủ chặt chẽ các quy định của kỳ thi khi tham gia thi. Nay nhà trường thông báo đến các em SV và các khoa, phòng, trung tâm thực hiện việc khảo sát và tổ chức khảo sát nghiêm túc, đúng quy định và quy chế của nhà trường. Nhà trường chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/cáo);                                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phòng/ Khoa/TT KTNN, SV (t/hiện);                                                                                                                        (đã ký)

- Lưu: VT, HC                                                                                                                                                          TS. Ngô Quang Vinh