Tổ chức các lớp bổ trợ tiếng Anh miễn phí dành cho sinh viên

Trường Đại học Đông Á phối hợp công ty cổ phần Ocean Edu tổ chức các lớp bổ trợ tiếng Anh miễn phí dành cho tất cả sinh viên của Nhà trường.