Về việc nộp lệ phí đưa đón học Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên chính quy Khóa 2018

Nhà Trường thông báo về việc nộp lệ phí đăng ký phương tiện đưa đón sinh viên đến Trường Quân sự Quân Khu 5

để học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Bậc đại học chính quy như sau:

  1. Đối tượng nộp lệ phí: Sinh viên Bậc đại học chính quy nhập học Năm 2018
  2. Lệ phí: 30.000 đồng/01 sinh viên
  3. Thời gian nộp: Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 20/06/2019
  4. Hình thức nộp: Lớp trưởng các lớp thu lệ phí theo đơn vị lớp và nộp trực tiếp tại phòng 201 – Cô Nguyễn Thị Bích Liên.

Lưu ý: Mỗi sinh viên nộp lệ phí 30.000 đồng sẽ được nhận 01 phiếu đăng ký xe đưa đón. Phiếu đăng ký chỉ sử dụng một lần

cho một khóa học GDQP-AN, phiếu không hoàn trả, mất phiếu phải đăng ký và nộp lại lệ phí. Sinh viên điền đầy đủ thông tin

vào phiếu đăng ký, phiếu được nộp lại cho Trung tâm GDTC-QP khi lên xe và lên đúng số xe được hướng dẫn.

         Vậy Nhà trường thông báo đến sinh viên Bậc đại học chính quy nhập học Năm 2018 để được biết và nghiêm chỉnh thực hiện./.