Webinar học thuật số 1-2021

Webinar học thuật số 1-2021 với chủ đề "Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid-19: Vai trò của mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan"

Webinar học thuật số 1-2021 với chủ đề "Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid-19: Vai trò của mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan" (International studies during Covid-19 pandemic: Roles of Social Media with Vietnamese in Korea and Thailand)

Diễn giả:

  • TS. Nguyễn Thị Thanh Lan: Giảng viên Đại học Bucheon - Hàn Quốc
  • TS . Anthony Lê Đức: Trợ lý giám đốc TT nghiên cứu Châu Á về Tôn giáo học và Truyền thông xã hội của ĐH St. John’s, Bangkok, Thái Lan; Tổng biên tập tạp chí Religion and Social Communication.

Host:

  • ThS.NCS Lê Ngọc Quang - Phó phòng Khoa học
  • TS. Bùi Thị Kim Huệ - Phó Viện trưởng Viện (ISSER)

---

  • Thời gian: 15:00-17:00, ngày 19/01/2021
  • Địa điểm: Tại Đại học Đông Á
  • Hình thức: Online